Film instruktażowy – prezentuje sposób montażu innowacyjnych głowic grzejnikowych IMI Eclipse TRV. Tak zrealizowany film pozwala krok po kroku prześledzić proces montażu głowic IMI co stanowi nieocenioną pomoc użytkownikom oraz instalatorom.