Czy filmy wizerunkowe są skuteczne?
Styczeń 18, 2016
W jakich branżach sprawdzą się systemy rezerwacji?
Luty 19, 2016

Czym jest interfejs?

Interfejs użytkownika jest miejscem, w którym następuje interakcja pomiędzy człowiekiem a maszyną. Innymi słowy jest on tą częścią oprogramowania lub urządzenia, która umożliwia użytkownikowi komunikację z urządzeniem. Polecenie, dzięki któremu jakaś maszyna wykonuje polecenie człowieka, musi zostać wprowadzone przez odpowiedni interfejs, a ściślej rzecz ujmując, przez urządzenia wejścia/wyjścia.

Takim urządzeniem może być np. myszka komputerowa (przetwarzająca ruch ręki na ruch kursora), monitor (przetwarzający dane komputerowe w widzialny obraz) czy ekran dotykowy, za pomocą którego wprowadza się dane i jednocześnie odbiera komunikaty z urządzenia. Co więcej, wszystkie powyższe urządzenia również wyposażone są w odpowiednie interfejsy, umożliwiające im komunikację z jednostką centralną. Przyjmują one postać specjalnego oprogramowania, dzięki któremu istnieje możliwość komunikacji na linii urządzenie wejścia/wyjścia – komputer.

Interfejs jest terminem zazwyczaj stosowanym w branży high-tech, szczególnie w informatyce, chociaż jest to zbytnie uproszczenie. W potocznym rozumieniu określa się tą nazwą graficzną reprezentację oprogramowania sterującego (np. systemu operacyjnego), która znajduje się na wyświetlaczu i dzięki której można się komunikować z urządzeniem. Faktem jest jednak, że nawet pralka lub kuchenka mikrofalowa posiadają swój własny interfejs składający się z wyświetlacza, przycisków, pokręteł czy włączników, za pomocą których można wydawać urządzeniu stosowne polecenia.