Kiedy na projekcie opakowania zastosować zdjęcie?
Marzec 1, 2016
Dlaczego warto publikować na YouTube?
Maj 6, 2016

Kiedy zastosować ilustrację na opakowaniu?

Opakowanie produktu, oprócz posiadania funkcji ochronnej, jest też ważnym środkiem wizualnym służącym celom promocyjnym. Faktem jest, że trafnie zaprojektowane, pozytywnie wpływa na ostateczną ocenę jakości produktu. Jednym z elementów, który należy wziąć pod uwagę, jest wybór pomiędzy zdjęciem a ilustracją na opakowaniu. Obydwa rozwiązania mają swoje korzyści.

Załóżmy, że priorytetowym kryterium jest czytelność opakowania, naturalność oraz atrakcyjność w oczach klienta. W tym przypadku zdjęcie jest optymalnym rozwiązaniem, gdy na opakowaniu chcemy umieścić modela, sławną osobę lub zasygnalizować korzyści wynikające z korzystania z danej rzeczy (na zasadzie efektu „przed” i „po”). Potrawy również lepiej prezentują się, gdy na opakowaniu zamieścimy ich zdjęcie.

Natomiast ilustracje są głównie wykorzystywane przy rzeczach przeznaczonych dla dzieci lub wtedy, gdy zależy nam, aby opakowanie przyjęło barwne, wyraziste kolory. Ilustracja jest także zastosowana wówczas, gdy zrobienie atrakcyjnego zdjęcia jest trudniejsze niż stworzenie projektu komputerowego. Poza tym w zdecydowanej większości opakowań leków, które działają wewnętrznie, spotkamy się z ilustracją. Co ciekawe, jest ona również pierwszym wyborem w przypadku produktów, które są stosowane do niezbyt atrakcyjnych czynności – np. na opakowaniach środków czystości

Oczywiście powyższe zestawienie jest dość orientacyjne, niemniej jednak stosunkowo dobrze oddaje podział pomiędzy produktami, których opakowania zawierają zdjęcie lub ilustrację.