Jakie technologie wykorzystujemy przy tworzeniu interfejsów mobilnych?
Marzec 1, 2016
Kiedy na projekcie opakowania zastosować zdjęcie?
Marzec 1, 2016

Czym jest film korporacyjny?

Film korporacyjny jest jedną z odmian filmu promocyjnego. Łączy w sobie zalety produkcji reklamowej oraz filmu prezentacyjnego. Są to profesjonalne produkcje filmowe, o długości od kilkudziesięciu do kilkuset sekund, przyjmujące postać prezentacji graficznej, animacji lub dynamicznego filmu, z odpowiednim dźwiękiem, montażem, a niekiedy nawet fabułą.

Filmy korporacyjne tworzone są często w kilku wersjach językowych – bywa, że z pomocą profesjonalnych aktorów oraz lektorów. Są one doskonałym narzędziem marketingowo-promocyjnym, szczególnie w sytuacji, gdy ich dystrybucja następuje za pomocą Internetu lub gdy są wyświetlane na dużych targach. Jeżeli są stworzone przez profesjonalną ekipę filmową, wówczas za wartością informacyjno-marketingową idzie również wartość artystyczna, co z pewnością wzmacnia przekaz płynący z takiego filmu.

Niekiedy filmy korporacyjne są dołączane do dokumentacji przetargowej jako swego rodzaju wizytówka firmy, są również koniecznym elementem promocyjnym na branżowych targach. Mogą stanowić nie tylko doskonały sposób na prezentację osiągnięć danego przedsiębiorstwa, stosowanych w nim technologii czy propagowanych przez nie idei, ale również być świetnym materiałem rekrutacyjnym, kierowanym do potencjalnych pracowników.

Ze względu na stopień skomplikowania prac realizacyjnych filmy korporacyjne uznawane są za najdroższe produkcje marketingowe, niemniej jednak każde przedsiębiorstwo, które planuje ekspansję na nowe rynki, powinno taką produkcję posiadać. Dzięki niej wzrośnie prestiż przedsiębiorstwa, a jeżeli jest dobrze zrobiona, wówczas będzie można udostępnić ją szerszej publiczności, np. za pomocą serwisów internetowych lub mediów społecznościowych.