Co to jest CMS?
Październik 22, 2015
Rodzaje filmów reklamowych.
Listopad 24, 2015

Czym są rozwiązania portalowe?

Rozwiązania portalowe to ogół funkcjonalności, technologi i procesów biznesowych mających na celu dostarczenie rozwiązań upraszczających agregację i wymianę wiedzy. Usprawniają one skuteczne komunikowanie się pomiędzy pracownikami firmy, a także dostawcami, partnerami biznesowymi i z dowolną liczbą klientów. Umożliwiają także gromadzenie oferty zawierającej produkty i usługi oraz ich czytelną prezentację. Dodatkowo portale są wykorzystywane do budowania extranetowych i intranetowych rozwiązań ułatwiających gromadzenie i przechowywanie informacji oraz zarządzanie ich strukturą. Portal integruje najnowsze technologie i systemy informatyczne oraz informacje i dane funkcjonujące w firmie i jej otoczeniu, aby umożliwić jego użytkownikom dostęp do wiedzy, potrzebnej do realizacji zadań. Rozwiązania portalowe gwarantują wygodny dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Wśród podstawowych platform oferujących rozwiązania portalowe znajduje się Oracle ATG Commerce, SAP Enterprise Portal, AMG Tribold, Microsoft SharePoint i Liferay Portal. Są one najczęściej wykorzystywane jako platforma aplikacji społecznościowych, platforma współpracy, platforma Webowa, platforma integracyjna oraz system zarządzania treścią. Portale, które są bardziej zaawansowane, stanowią także doskonałe miejsce do pracy w grupie.