Reklama video w pozycjonowaniu
Czerwiec 14, 2016
Video marketing a reklama w TV
Czerwiec 14, 2016

Zastosowanie filmów w biznesie

Obraz świata przedstawianego jedynie słowem pisanym i nieruchomym obrazem nie jest kompletny. Dobrze wiedzą o tym specjaliści od marketingu popularyzujący rozwiązania szkoleniowe, w których stosowane są treści video.

Tworzenie zarówno krótszych filmików jak i dłuższych produkcji jest dzisiaj powszechnie wykorzystywane w każdej dziedzinie biznesu. Liderem są Stany Zjednoczone, gdzie taki sposób nauki stosuje się również w celach edukacyjnych. video pozwala na osiąganie lepszych efektów wśród studentów, którzy po kilku latach stają się pracownikami szkolonymi również za użyciem tego typu treści.

Gdzie w biznesie można spotkać video?

Video w biznesie jest wykorzystywane przede wszystkim w działalności marketingowej oraz szkoleniowej. Inspiracją do takich rozwiązań jest wieloletnia praktyka najbardziej prestiżowych szkół wyższych, które wprowadziły materiały video dla swoich studentów, aby zapewnić im możliwość swobodnego powtarzania zrealizowanego materiału.

Tymczasem w biznesie filmy są coraz częściej nagrywane w celach wdrożenia nowych pracowników w działalność przedsiębiorstwa. Pozwala to zmniejszyć koszty związane z tradycyjnymi modelami szkolenia. Ponadto wszelkiego rodzaju wewnętrzne komunikaty firmowe są również o wiele skuteczniejsze, gdy przyjmują postać krótkich filmików. Choć takie kroki przynoszą znaczne korzyści finansowe przede wszystkim dużym firmom, to dla średnich i mniejszych przedsiębiorstw także będą dobrym sposobem na rozpoczęcie przygody z video marketingiem. Nie muszą to być od razu skomplikowane czy bardzo profesjonalne filmiki – wystarczą proste nagrania, dobrze zmontowane, rzetelne i ze specjalistą udzielającym stosownych informacji.