Czy branding pomaga w tworzeniu strategii marketingowej?
Grudzień 14, 2015
Visual Merchandiser – czym się zajmuje?
Styczeń 7, 2016

Jak powstaje spot telewizyjny?

Profesjonalna produkcja telewizyjnego filmu reklamowego, nawet kilkunastosekundowego, to dość złożony i kosztowny proces. Dlatego w naszym artykule zaprezentujemy Państwu najważniejsze etapy tworzenia takiego spotu, bez wchodzenia w zawodowe, nudne detale.

Klient, który zdecyduje się na tę formę reklamy, musi mieć pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, ponieważ wyprodukowanie takiej reklamy nie należy do najtańszych przedsięwzięć. Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjmijmy, że klient wybrał już agencję reklamową, która nie tylko ma pomysł na reklamę, ale również stworzyła odpowiedni scenariusz. Po tym etapie następuje wybór firmy producenckiej odpowiedzialnej za realizację spotu. Producent w porozumieniu z klientem oraz agencją przygotowuje kosztorys oraz wybiera reżysera, oczywiście biorąc przy tym pod uwagę wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje – scenariusz, rodzaj mediów, okres wyświetlania reklamy, terytorium, na którym spot będzie wyświetlany, data emisji itp. Jeżeli wszystkie strony są zadowolone z oferowanych warunków, następuje podpisanie umowy. Prace nad reklamą można uznać za rozpoczęte.

W pierwszym etapie, czyli preprodukcji, kompletuje się ekipę realizacyjną – operatora, oświetleniowca, dźwiękowca, scenografa, aktorów itp. Następnie wybiera się lokację (wnętrza, plenery, hale zdjęciowe itd.) oraz środki techniczne. W dalszej kolejności, gdy już wszystko jest ustalone, przeprowadza się spotkanie, na którym prezentuje się najważniejsze informacje dotyczące produkowanej reklamy. Są to przede wszystkim kwestie dotyczące zdjęć, scenografii, udźwiękowienia, efektów specjalnych, montażu, harmonogramu produkcji i pozostałych elementów, które mają lub mogą mieć wpływ na ostateczny kształt reklamy. Gdy klient zaakceptuje każde z ustaleń, wówczas produkcja reklamy rusza pełną parą.

To właśnie realizacja spotu jest drugim etapem omawianych prac. Jest to etap najkrótszy, bardzo często kilkunastogodzinny, podczas którego realizuje się wszystkie wcześniej ustalone założenia. Największą rolę na planie zdjęciowym odgrywa reżyser, którego efekty pracy są zazwyczaj na bieżąco oglądane oraz oceniane przez klienta oraz przedstawiciela agencji reklamowej. Produkcja spotu wygląda „od kuchni” tak samo, jak filmu – jest mnóstwo dubli, sceny z dziećmi powodują takie same trudności, w plenerze należy pamiętać o pogodzie, odpowiednie oświetlenie jest kluczowe, a praca operatora jest równie ważna, co dobry scenariusz. Jeżeli efekt końcowy jest zgodny ze wcześniejszymi ustaleniami, zarejestrowany materiał trafia do trzeciego etapu, czyli postprodukcji.

Niektórzy specjaliści twierdzą, że obecnie, w dobie zaawansowanych technologii cyfrowych, to właśnie postprodukcja jest najważniejszym etapem powstawania spotu. To tutaj następuje ostateczna obróbka uzyskanego materiału – doświetlenie, korekta światła oraz kolorów, dodanie efektów specjalnych, muzyki oraz dźwięku, dodanie ewentualnych animacji oraz montaż. Dzięki dobrym specjalistom w postprodukcji nawet z niezbyt udanego materiału można stworzyć naprawdę satysfakcjonującą całość.

Na końcu następuje kolaudacja, czyli ostateczne zatwierdzenie filmu przez klienta po obejrzeniu go w studiu postprodukcyjnym. Jeżeli wszystko jest w porządku, spot trafia na taśmy emisyjne, kinowe lub do pliku emisyjnego, a także na nośniki zewnętrzne, np. płyty DVD.

Powyższy opis jest z oczywistych przyczyn bardzo uproszczony, jednakże dość dobrze oddaje stopień skomplikowania prac koniecznych do nakręcenia profesjonalnego spotu reklamowego.